Hakkımızda
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 08/04/2016 tarihli ve 20542 sayılı yazısı. Üniversitemiz bünyesinde “Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu” kurulması ile ilgili teklifimizin, Yükseköğretim Genel Kurulunun 31/03/2016 tarihli toplantısında incelenerek uygun görülmüştür.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılması uygun görülen programlar;

​* Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
​* Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı
​* Görsel İletişim Programı
* Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Programı
​* Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği Programı

​Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığının 05.03.2018 tarih 17564 sayılı yazısı ile Yükseköğretim kurumlarındaki meslek yüksekokulları bünyesinde programlar açılması konusundaki teklifimiz 28/02/2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/2-d maddesi uyarınca, karara bağlanmış olup açılması uygun görülen önlisans programları şunlardır:

​* Grafik Tasarım Programı
​* Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
* Spor Yönetimi Programı
​* Posta Hizmetleri Programı
* Sosyal Güvenlik Programı