Hakkımızda
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 08/04/2016 tarihli ve 20542 sayılı yazısı. Üniversitemiz bünyesinde “Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu” kurulması ile ilgili teklifimizin, Yükseköğretim Genel Kurulunun 31/03/2016 tarihli toplantısında incelenerek uygun görülmüştür.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılması uygun görülen programlar;

​* Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
​* Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı
​* Görsel İletişim Programı
* Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Programı
​* Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği Programı