Program Hakkında
  ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PROGRAMI

 

 

Çağrı Merkezi; kurumun kendisiyle temas etmesini istediği müşteriler, tedarikçiler, bayilerle başta telefon olmak üzere diğer tüm temas biçimlerini de (web, faks, e- posta) kullanarak etkileşim içinde olmasını sağlayan “İletişim Merkezleri”ne verilen addır. Bu programın açılmasındaki temel amaç, çağrı merkezi firmalarına işgücü yetiştirmektedir. Genel olarak, bir çağrı merkezinde ise şu dört kademede çalışan istihdam edilmektedir: Müşteri Temsilcisi (agent), Takım Lideri, Supervisor ve Operasyon Yöneticisi. Çağrı Merkezi Yönetimi Programı’ndan mezun olan öğrencilerin çağrı merkezlerinde çalışması öngörülen pozisyon sadece en alt kademede yer alan telefonla arama işlemini gerçekleştiren (agent) kişiler değildir. Bu programdan mezun olacak kişilerin aynı zamanda çağrı merkezlerinde en az takım lideri veya süpervizör olarak çalışması da hedeflenmektedir.

 Bu programda, dış kaynak hizmet veren çağrı merkezi firmalarında ve işletmelerin çağrı merkezi birimlerinde çalışabilecek eleman yetiştirilir. Bu alanda çalışmak isteyen kimselerin özellikle iletişim ve bilgi teknolojileri konularında gerekli bilgi ve beceriye sahip, diksiyonu düzgün, hafızası güçlü, dikkatli ve sabırlı çalışabilen, sorumluluk duygusu güçlü kimseler olması beklenmektedir.

​Programın öğretim süresi 2 yıldır.
 

İstihdam Olanakları:  Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı’ndan mezun olan öğrenciler öncelikli olarak özel sektördeki çağrı merkezi alanında faaliyet gösteren firmalarda, özel banka ve finans kurumlarının çağrı birimlerinde (tele-satış ve tele-pazarlama hizmetleri vb), belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarının çağrı merkezi hizmet birimlerinde (örneğin; Alo 178, Alo 185) istihdam edilebileceklerdir.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı mezunları; Türkiye’deki çağrı merkezi sektörünün ihtiyaç duyduğu operasyon görevlisi olarak çalışacak müşteri temsilcisi ile takım lideri, süpervizör, operasyon yöneticisi gibi yönetici mevkideki mesleki bilgi ve beceriye sahip nitelikli meslek elemanları olarak çalışma imkanına sahiptir.