Program Hakkında

PROGRAMIN GENEL BİLGİLERİ

 

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Programı; Kamu ve özel sektör avukatlık büroları, barolar, adliye teşkilatı ve hukuk müşavirliklerinde ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği alanındaki meslek elemanı; büro yönetimi konusunda birikimli, doğrudan emir almadan, sorumluluk alma yeteneği gösterebilen, alınan karar ve sorumlulukları uyguladığı gibi, kendisine verilen yetki sınırları içinde kararlar verebilen, yönetim kadrosu içerisinde yeri bulunan bir hukuk büro görevlisidir.


​Prgramın öğretim süresi 2 yıldır.

Programın amacı; Hukuk sektöründe gerekli hukuksal terim ve deyimleri bilen, hukuk terminolojisine hakim, büro içinde ve dışında gerekli olan haberleşmeleri, organizasyonları sağlayıp iletişim kurabilen, etkili ve akıcı sunum yapan, bilgisayarda ofis programlarını kullanarak yazışmalara hakim, dosyalama ve arşivleme yapmayı bilen, kuruma uygun iş mektubu içeriği oluşturabilen, Türkçe’yi iyi konuşabilen, temsil etme becerisine sahip, hukuk dosyalama sistemini ve dava hizmetlerini izleyebilen özverili, nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Bu amaca ulaşmak için programda gerekli teknik dersler verilmektedir. Hem sekreterlik hem hukuk eğitimi veren meslek yüksekokullarının açılmasıyla hukuk sekreterliği, rastlantı sonucu çalışılan bir meslek olmaktan çıkmıştır. Bu durum hukuk sekreterliği mesleğinin önemini ortaya çıkaracak eğitim ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle ön lisans eğitimi veren meslek yüksekokullarında hukuk büro yönetimi ve sekreterliği eğitimi verilmeye başlanmıştır. Programdan mezun olanların ara iş gücü açığını doldurması planlanmaktadır.
 

İstihdam Olanakları : Program mezunlarının başta avukatlık ve hukuk büroları olmak üzere Adalet Bakanlığı bünyesindeki adliyelerde oluşturulan ön bürolarda ve dosyalama ve arşivleme bürolarında, özel sektör hukuk müşavirliklerinde istihdam olanakları oldukça yüksektir.